Absolūtā nulle

Absolūtā nulle ir Absolūtās temperatūras skalas sākumpunkts (0 K). Celsija temperatūras skalā absolūtā nulle ir –273,15 °C. Absolūtā nulle raksturo vielas īpašu stāvokli, kurā molekulām vairs nepiemīt termiskā kustība. Šajā temperatūrā vielai ir tikai nullenerģija. No trešā termodinamikas likuma izriet, ka absolūtā nulle nav sasniedzama, lai gan iespējams tai tuvoties (līdz 0,00001 K).

Sacensību dalībnieki stāv uz starta līnijas, kas ir sākumpunkts, bet, tiklīdz tiek dots starta signāls, viņi sāk skriet. Absolūtā nulle šajā gadījumā ir sākumpunkts, molekulas ir skrējēji, bet starta signāls ir temperatūra.

 

Attēls kino, kamēr kinolente nekustas, ir satindzis, kad lenti sāk ritināt, personāži sāk kustēties, jo ātrāk ritina, jo ātrāk kustas, ja pārstāj ritināt, tad atkal sastingst. Ja nosacīti lentas tīšanas ātrumu var uzskatīt par enerģiju, kas iedota personāžiem, tad to kustēšanās ātrumu var uzskatīt par temperatūru.

 


 

Modeļi:
Absolūtā nulle Reitings: 2 Skatījumi: 4448 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2