Absolūtā nulle

Absolūtā nulle ir Absolūtās temperatūras skalas sākumpunkts (0 K). Celsija temperatūras skalā absolūtā nulle ir –273,15 °C. Absolūtā nulle raksturo vielas īpašu stāvokli, kurā molekulām vairs nepiemīt termiskā kustība. Šajā temperatūrā vielai ir tikai nullenerģija. No trešā termodinamikas likuma izriet, ka absolūtā nulle nav sasniedzama, lai gan iespējams tai tuvoties (līdz 0,00001 K).

Mašīnas brauc pa ceļu. Pēc kāda laika tās apstājas, jo ceļš ir beidzies. Vienīgā iespēja ir griezties atpakaļ, jo tālāk ceļa nav un tālāk braukt nav iespējams.

 

Mašīnas= molekulas

Ceļa gals= absolūtā nulle (-273.15 °C temperatūra)

 


Modeļi:
Absolūtā nulle Reitings: 0 Skatījumi: 1162 +

Autors: Kristīne Orleāne (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 11
1 2