Kustība pa riņķa līniju

Kustība pa riņķa līniju ir līklīnijas kustība, kuras trajektorija ir riņķa līnija. Pētot kustību pa riņķa līniju, tiek pētīts ne tikai pārvietojuma vektors bet arī pagrieziena leņķis Δφ

Kustība pa riņķa līniju ir līklīnijas kustība, kurā masas punkta trajektorija ir riņķa līnijas loks vai riņķa līnija, taču šajā situācijā, kā piemēru varam ņemam braukšanu karuselī, kur karuselim rotējot un cilvēkiem sēžot tā malā, veidojas kustība pa riņķa līniju.

 

Modeļi:
Kustība pa riņķa līniju Reitings: 1 Skatījumi: 1886 +

Autors: () Klase:
1 2