Leņķiskais ātrums

Kustībā pa riņķa līniju leņķiskais ātrums ω rāda, cik strauji mainās rādiusa pagrieziena leņķis Δφ laika posmā Δt(Δt → 0):

Grozām galvu, un tas ātrums, kurā mainās mums redzamā ainava, tiek nosaukts par leņķisko ātrumu, bet tas ātrums, kurā pārvietojas mūsu acu āboli pa to loku, kā griežam galvu, nosaucam par lineāro ātrumu.

Modeļi:
leņķiskais ātrums Reitings: 3 Skatījumi: 2764 +

Autors: Anonīms Klase: -