Aksiālšķēlums

Aksiālšķēlums ir palknes šķēlums ar rotācijas figūru caur figūras rotācijas asi.

Modeļi:
Aksiālšķēlums Reitings: 0 Skatījumi: 1678 +

Autors: Baiba Ķūrēna (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12
1 2