Aktīvais transports

Ja vielu pārvietošanai tiek tērēta enerģija, tad to sauc par aktīvo transportu.

Vielas pārvietošanā lieto enerģiju. Gluži kā automašīna patērē benzīnu, lai pārvietotu cilvēku (cilvēks šajā gadījumā ir kā viela un benzīns - enerģija).

Satiksme ar fabriku notiek caur žoga un sienu daudzajiem caurlaides punktiem tikai ar direktora atļauju. Neapstrādātie materiāli (metāla sagataves, stikls, sāls u.c.) ierodas pašu kājām un bez lielām grūtībām tiek cauri caurlaižu punktiem – pasīvais transports. Bet, ja atbrauc lielā „fūre” ar galvenajām detaļām (pusfabrikātiem), tad lielā krava ar īpašu atslēgu atslēgs lielākus vārtus un izstumsies tiem cauri, paprasto šim pasākumam papildus degvielu no fabrikas – aktīvais transports.

Šūnā cauri membrānai ierodas bez īpaša enerģijas patēriņa       neorganiskas vielas izmantojamas šūnu procesos – pasīvais transports. Cauri membrānai ar lielu enerģijas patēriņu ierodas organiskās vielas, kas izmantojamas šūnas enerģētikai un uzbūvei – aktīvais transports.

Modeļi:
Aktīvais transports Reitings: 0 Skatījumi: 2690 +

Autors: Anonīms Klase: -