Gēna alternatīvā forma, kas nosaka vienu pazīmi, piemēram, zirņu krāsu, sauc par gēna alēlēm. Alēles atrodas vienā un tajā pašā homologo hromosomu lokusā.

Ja mums ir viena programma ar dažādu parametru izvēli, tad saucam to par alēli.

Alēles ir tās, kas nosaka vienu pazīmi pēcnācējam, piemēram, zirņu krāsu.

Modeļi:
Alēle Reitings: 1 Skatījumi: 3036 +

Autors: Anonīms Klase: -