Alkadiēni ir nepiesātināti ogļūdeņraži, kuru molekulas satur divas dubultās saites.

Alkadiēnu vispārīgā formula: CnH2n-2

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, lasa grāmatu. Ir daži bērni, kas divus starpbrīžus no četriem runājas ar tiem bērniem, ar ko ir iedraudzējušies labāk.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas ar klasesbiedriem= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Sarunas ar draugiem= dubultās saites.

Modeļi:
Alkadiēni Reitings: 1 Skatījumi: 2481 +

Autors: Anonīms Klase: -