Alkāni ir ogļūdeņraži (piesātinātie), kam visi oglekļa atomi ir SP3 hibridizācijā,  tajos nav nepiesātināto saišu, un tāpēc tie neiesaistās pievienošanas reakcijās.

Alkānu vispārīgā ķīmiskā formula ir CnH2n+2. Sākot ar n=4 alkāniem ir iespējami izomēri. Līdz n=4 alkāni ir gāzes, tālāk ir šķidrumi un cietas vielas. Cikloalkānu vispārīgā formula ir CnH2n.

Alkānu nosaukumi:

  • Metāns - CH4 - Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa.
  • Etāns - C2H6
  • Propāns - C3H8
  • Butāns - C4H10
  • Pentāns - C5H12
  • Heksāns - C6H14 - nepolārs šķīdinātājs.
  • Heptāns- C7H16
  • Oktāns - C8H18
  • Nonāns - C9H20
  • Dekāns - C10H22

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, tie lasa grāmatu.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas starpbrīdī= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Modeļi:
Alkāni Reitings: 6 Skatījumi: 3344 +

Autors: Anonīms Klase: -