Alkānu reakcijas

Ar alkāniem iespējams veikt šādas reakcijas:

  • Degšanas reakcijas
  • Aizvietošanas reakcijas (halogenēšanas)
  • Izomerizācijas reakcijas

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, tie lasa grāmatu. Ja skolēns pārāk daudz lasa grāmatas, bet nepilda mājas darbus, tad pasliktinās atzīmes un skolēnu izmet no skolas. Diemžēl pēc pirmā pusgada viens skolēns pārgāja mācīties uz citu skolu, dzīves vietas maiņas dēļ. Viņa vietā šajā klasē mācās jaunpienācējs. Bērni, spēlējot kādu spēli, var sastāties vienā līnijā, bet var izveidot četras īsākas līnijas, kas savienojas centrā.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas ar klasesbiedriem= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Jaunpienācēja ierašanās= aizvietošanas reakcija

Atzīmju pasliktināšanās= degšanas reakcijas.

Bērnu sastāšanās no vienas līnijas četrās, kuras centrā savienojas- izomerizācijas reakcijas.

Modeļi:
Alkānu reakcijas Reitings: 4 Skatījumi: 3233 +

Autors: Anonīms Klase: -