Alkēni ir nepiesātinātie ogļūdeņraži, kas satur vienu dubultsaiti. Tos lieto par izejvielām spirtu ieguvei un par monomēriem.

 

Vispārīgā formula: CnH2n

Alkēnus galvenokārt iegūst no naftas. Tos iespējams iegūt arī dehidratējot spirtus.

Pirmās klases skolēniem ir piecas stundas. Starp katrām divām stundām ir starpbrīdis. Tātad, mācību dienā ir 4 starpbrīži. Starpbrīdī skolēni sarunājās savā starpā, bet tie, kas vēlas sarunāties reti, tie lasa grāmatu. Ir daži bērni, kas divus starpbrīžus no četriem runājas ar tiem bērniem, ar ko ir iedraudzējušies labāk.

 

Šajā gadījumā:

Sarunas ar klasesbiedriem= saite starp oglekļa atomiem.

Skolēni= oglekļa atomi.

Grāmata= ūdeņraža atomi.

Saruna ar draugiem= dubultā saite.

Modeļi:
Alkēni Reitings: 10 Skatījumi: 3071 +

Autors: Anonīms Klase: -