Amīdi ir savienojumi, kuru molekulās karboksilgrupas hidroksilgrupa – OH ir aizvietota ar aminogrupu NH2

Karbonskābju amīdiem ir nozīme ārstniecības vielu (sulfamīdpreparātu) un sintētisko šķiedru (poliamīdu) ražošanā.

Skolēnam ir 4 ārpusskolas nodarbības: dejošana, dziedāšana, peldēšana un riteņbraukšana. Ziemā, kad paliek auksts un vairs nevar braukt ar riteni, skolēnam paliek tikai 3 ārpusskolas nodarbības.

Viņam bija daudz brīva laika, tādēļ viņš izdomāja, ka vajag iet mācīties spēlēt čellu.

 

Čells – amino grupa.

Modeļi:
Amīdi Reitings: 0 Skatījumi: 2679 +

Autors: Anonīms Klase: -