Aminoskābes – aizvietotas karbonskābes, kuru molekulās ogļūdeņraža atlikumā viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar aminogrupu.

• Ja aminoskābes molekulā karboksilgrupu skaits ir lielāks par aminogrupu skaitu, tad aminoskābes ūdensšķīduma vide ir skāba,

• ja aminogrupu skaits ir lielāks par karboksilgrupu skaitu -bāziska vide,

 

• ja aminogrupu un karboksilgrupu skaits ir vienāds – neitrāla.

Šķīstot ūdenī, aminoskābes veido bipolārus jonus

Tāpēc aminoskābes reaģē gan ar skābēm, gan bāzēm, veidojot sāļus.

1.  NH2CH2CH2COOH + NaOH NH2CH2CH2COONa + H2O

2.  NH2CH2COOH + HCl [NH3CH2CH2COOH]Cl

Aminoskābju savstarpējās reakcijās veidojas peptīdi

Ja vienā maisā ieber 1 kg naglu un otrā maisā 1 kg āmuru, un novieto katru maisu uz divkausu svaru kausiem, tad svari būs līdzsvarā, bet darbi var sākties tik un tā.

Modeļi:
Aminoskābes Reitings: 0 Skatījumi: 2785 +

Autors: Anonīms Klase: -