Ampēra spēks- Spēks, kas darbojas starp diviem vadiem, pa kuriem plūst elektriskā strāva.

 

Formulas: FA = IBl sin α

B – magnētiskā lauka indukcija, l – vadītāja aktīvās daļas garums, α – leņķis starp magnētiskā lauka indukcijas un strāvas plūšanas virzienu.

 

Cilvēku par kādu lēmumu sadalījušies divās grupās - viena grupa atbalsta lēmuma pieņemšanu, bet otra ir pret to. Līdz ar to abas grupas ar pretējiem viedokļiem ir pret otras grupas priekšlikumu (atgrūž otru grupu), bet ja abu grupu viedokļi būtu līdzīgi un viņi vēlētos panākt vienādu rezultātu, tad abas grupas varētu apvienoties vienā (pievelkas otrai grupai).

Modeļi:
Ampēra spēks Reitings: 9 Skatījumi: 3797 +

Autors: Anonīms Klase: -