Antropogēnie faktori

Antropogēnie faktori ir:  faktori, kas saistīti ar cilvēka darbības ietekmi uz dabas komponentiem un dabas kompleksiem.

Piemēram, izcirsti meži, lauksaimnieciski izmantoti biotopi, piesārņota vide, samazināts medījamo dzīvnieku un zivju skaits u.c.

Zilonis atstāj savas pēdas – nolauzti zari, iemītas takas, apēsta zāle. Cilvēks arī atstāj savas pēdas – rūpnīcās ar saviem izmešiem un netīriem ūdeņiem, izcirsti un no jauna iestādīti meži, lauksaimniecības zemes u.c.

Modeļi:
Antropogēnie faktori Reitings: 27 Skatījumi: 5874 +

Autors: Anonīms Klase: -