ārējais fotoefekts

Fotoefekts ir brīvu elektronu emisija no cietvielas vai šķidruma, kas notiek, ja vielu apstaro ar gaismu. Šo parādību sauc par ārējo fotoefektu.

 

 

Ārējais fotoefekts ir elektronu emisija no materiāla, ko izraisa absorbētās gaismas kvanti.

 

Iztvaikošana (Ārējais Fotoefekts) ir process, kad uz ūdens tilpni (materiālu) tiek pievadīts siltuma daudzums (gaisma) un ūdens pilieni (kvanti) atstāj (emitē) ūdens virsmu (materiālu).

 

 

 

Modeļi:
Ārējais fotoefekts Reitings: 1 Skatījumi: 1762 +

Autors: Kārlis Vītoliņš (rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12
1 2 3