Atmosfēra- gāzu(gaisa) apvalks, ko gravitācija notur pie Zemes virsmas un griežas kopā ar Zemi.

Atmosfēras sastāvs– N = 78%; O = 21%; Ar = 0,93%; CO2 = 0,036%; Ne 0,018 %; He = 0,005%.

Atmosfēras sastāvs neatkarīgi no augstuma ir relatīvi konstants (augšā mazliet vairāk vieglo elementu, piemēram, H2 ~2%, bet troposfērā ir kā mikrokomponents; stratosfērā ozona slānis).

No gāzes sastāvošs slānis, kas norobežo zemi no atklāta kosmosa.

Piemēram, burkā ieliets ūdens no apkārtējās vides tiek norobežots ar stiklu.

Modeļi:
Atmosfēra Reitings: 15 Skatījumi: 2727 +

Autors: () Klase: