Atoma elementārdaļiņu raksturojums


Vieta atomā

Elementār-

daļiņa

Atklāšanas

gads

Elementārdaļiņas

apzīmējums

Relatīvais lādiņš

Relatīvā masa

Kodola apvalks

Elektrons

1897. g

-1

0,000549 ~ (0)


Kodols

Protons

1919. g

+1

1,0073~ (1)

Neitrons

1932. g

0

1,0087 ~ (1)

 

Fizikālās matērijas sīkākās daļiņas, kuras nevar sadalīt sīkāk ar mūsdienu metodēm.

 

Atomu mēs varam salīdzināt ar valriekstu, kurš sastāv no čaumalas un rieksta vidū.

Čaumala ir kā kodola apvalks, kurš sastāv no elektroniem.

Savukārt pats rieksts ir kā kodols, kas sastāvs no neitroniem un protoniem.

Modeļi:
Atoma elementārdaļiņu raksturojums Reitings: 1 Skatījumi: 3333 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2