Atoma elementārdaļiņu raksturojums


Vieta atomā

Elementār-

daļiņa

Atklāšanas

gads

Elementārdaļiņas

apzīmējums

Relatīvais lādiņš

Relatīvā masa

Kodola apvalks

Elektrons

1897. g

-1

0,000549 ~ (0)


Kodols

Protons

1919. g

+1

1,0073~ (1)

Neitrons

1932. g

0

1,0087 ~ (1)

 

Modeļi:
Atomic particle characterization Reitings: 0 Skatījumi: 1351 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2