Nukleotīds ir arī ATP (adenozīntrifosfāts), kuru šūnas izmanto, lai nodrošinātu enerģiju sintēzes reakcijām un citiem enerģiju tērējošajiem procesiem.

ATP satur slāpekļa bāzi - adenīnu, monosaharīdu – ribozi un trīs fosfātgrupas, kuras ir saistītas ar enerģētiski bagātām saitēm un ir šūnas enerģijas avots. No ATP hidrolīzes rezultātā veidojas ADP (adenozīndifosfāts) un P (fosforskābes molekula) un atbrīvo enerģiju, ko šūna izmanto vielmaiņas procesos.

ATP ir kā benzīns šūnai, jo tas ir viens no enerģijas avotiem, lai šūnā varētu norisināties visi procesi.

Modeļi:
ATP Reitings: 0 Skatījumi: 2522 +

Autors: Anonīms Klase: -