Augsnes erozija

Augsnes erozija ir auglīgās virskārtas izskalošanās vai aizpūšana ūdens vai vēja iedarbībā. Kā arī, ja zemēs notiek pārmērīga noganīšana, noplicināšana vai mežu izciršana, kas turklāt samazina bioloģisko daudzveidību.

 

Kārtainās kūkas virsējā kārta tiek notīrīta vai arī noņemta. Tas pats notiek ar zemes virskārtu tikai ar vēja vai ūdens palīdzību, dažkārt arī ar cilvēku un mājdzīvnieku palīdzību.

Modeļi:
Augsnes erozija Reitings: 1 Skatījumi: 3124 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2