Avogadro skaitlis

Avogadro skaitlis = 6.0221415 × 1023

Itāļu ķīmiķis Amadeo Avogadro jau 1811. gadā secināja, ka gāzēs, kuru tilpums, spiediens un temperatūra ir vienāda, vienmēr ir viens un tas pats daļiņu skaits.       

Viena tipa trolejbusā pasažieru skaits, pie nosacījuma, ka var braukt tikai tik daudzi, lai visi sēdētu, ir vienāds. Ja sakām, ka ir arī jāsaspiežas, un parādās stāvvietas, bet ar 10 cm atstarpi vienam no otra, tad ir atkal vienāds pasažieru skaits.

Ja ņem lielāku trolejbusu, tad pasažieru kopumā ir vairāk, bet atkal vienāds skaits pie minētiem nosacījumiem. Ja pasažieri ir resnāki, tad šis skaits atbilstoši mainās, bet atkal ir viens un tas pats katram trolejbusu tipam. Šeit temperatūras lomu spēlē pasažieru resnums, tilpums – trolejbusa tips, spiediens – nosacījums, ka visi tikai sēž, vai stāv ar vienādām atstarpēm.

Modeļi:
Avogadro skaitlis Reitings: 2 Skatījumi: 2842 +

Autors: Anonīms Klase: -