Biofizika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta fizikālus un fizikālķīmiskus procesus dzīvos organismos, to nozīmi dzīvības procesu norisē, kā arī fizikālo faktoru ietekmi uz dzīvajiem organismiem.

Fizika nodarbojas ar vispārēju ķermeņu, enerģijas u.c. sakarību izpēti. Ja daļa no izpētāmajiem objektiem ir no dzīvās dabas, tad šīs nozares apakšnozari sauc par biofiziku.

Piemēram, krūze krīt no galda, un tiek mērīts spēks, pie kā tā saplīsīs, tā ir parastā fizika. Ja kaķis krīt no galda, tiek mērīts, kad tas pagriezīsies, lai piezemētos uz četrām ķepām, tā jau ir biofizika.

Modeļi:
Biofizika Reitings: 1 Skatījumi: 2290 +

Autors: Anonīms Klase: -