Biotiskie faktori

Organismu ietekmi uz citiem biocenozes organismiem sauc par biotiskajiem faktoriem. Organismu iedarbībām var būt labvēlīgs, nomācošs, neitrāls raksturs. Piemēram, mutuālisms, plēsonība... (Visi faktori tiek aplūkoti no to ietekmes veida uz pētāmo organismu).

Biotiskie faktori- ūdenī veido tam neraksturīgu organismu baktēriju, sēņu, , augu un dzīvnieku) klātbūtne, arī vīrusu. Šis piesārņojums var veicināt slimību epidēmiju rašanos utt.

Biotiskie faktori- dzīvās dabas radītie faktori. Kā, piemēram, augu un dzīvnieku radītie. Mēs arī paši esam biotiskie faktori.

Modeļi:
Biotiskie faktori Reitings: 33 Skatījumi: 5644 +

Autors: Anonīms Klase: -