Blīvums raksturo noteikta vielas tilpuma masu. Blīvumu parasti apzīmē ar grieķu burtu ρ, SI sistēmā blīvuma pamatmērvienība ir kg/m3. Vēl lieto arī vienības kg/l, un g/cm3

ρ =m/V

Maisiņā ir gan rupjmaize, gan baltmaize. Pēc izkāpšanas no pārpildīta autobusa mēs redzam, ka baltmaize ir saspiedusies plakana, bet rupjmaizes kukulis ir tieši tāds, kādu paņēmām no veikala plaukta. Rupjmaizes blīvums ir lielāks, tāpēc to saspiest ir grūtāk, bet baltmaizes blīvums ir mazāks un to var saspiest daudz vieglāk.

Tagad nogriežam šķēli no katras maizes. Redzam, ka gaisa poras baltmaizē ir daudz lielākas nekā rupjmaizē. Ja maizi pieņemam par vielām, bet gaisa poras par telpu starp vielas molekulām, tad saprotam, ka lielāks blīvums ir tai vielai, kuras telpa starp molekulām ir šaurāka.

Modeļi:
Blīvums Reitings: 1 Skatījumi: 3249 +

Autors: Baiba Ķūrēna (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 11.b
1 2