Celsija grāds,temperatūra

Celsija temperatūra ir temperatūras skala, kurā 0°C ir ūdens sasalšanas temperatūra normālā spiedienā un 100 °C ūdens vārīšanās temperatūra normālā spiedienā. Viens celsija grāds ir 1/100 daļa no šo abu temperatūru starpības.

Nav būtiski, kā mēs norunājam ko un kā mērīt, bet vienmēr ir jāizvēlas tāds atskaites punkts, kuru vienmēr, visur un katrā laikā var noteikt pietiekami nekļūdīgi.

Varēja noteikt, ka nulle ir dzelzs sastingšanas temperatūra, bet 100 grādi ir tās iztvaikošanas temperatūra. Tika pieņemts, ka viens no temperatūras mērīšanas atskaites punktiem būs ūdens sasalšanas temperatūra, bet otrs tā vārīšanās temperatūra. Norunas var būt dažādas, bet palika pie šīs. Ir arī Reomīra un Fārenheita atskaites punkti, kurus vēl šur tur lieto tāpat kā pēdas, jardus un mārciņas.

Modeļi:
Celsija temperatūra Reitings: 2 Skatījumi: 2225 +

Autors: Anonīms Klase: -