Cietu vielu šķīšana

Cietām vielām šķīstot, noris divi procesi:

1) ūdens molekulu trieciena rezultātā no kristālrežģa viens pēc otra tiek atdalīti joni. Režģa noārdīšanās prasa enerģiju, jo jonu atdalīšanai ir jāveic zināms darbs.

2) šķīdumā pārgājušie joni hidratējas, un šajā procesā izdalās enerģija.

 

   Piem. Šķīdinot ūdenī nātrija hidroksīdu, šķīdums sakarst, bet šķīdinot amonija nitrātu tas atdziest.

Kā cietu vielu iedomāsimies cilvēkus, kuri sastājušies ciešā pūlī. Šis pūlis veido noteiktu kārtību, kuru varam salīdzināt ar cietas vielas kristālrežģi. Par ūdens molekulām tagad iedomāsimies cilvēkus, kuri pārvietojas apkārt šim pūlim, bet ik pa brīdim uzskrien tam virsū. Uzskrienot virsū, pūlis pajūk, cilvēki izkliedējas. Šo procesu varam salīdzināt ar cietas vielas šķīšanu, kuras laikā ūdens molekulu ietekmē sadalās cietas vielas kristālrežģis. Protams, ka cilvēkiem, kuri uzgrūdās pūlim, bija vajadzīgs spēks, lai izgrūstītu cilvēkus, tāpēc varam saprast, ka tika patērēta zināma enerģija, lai šo pūli jeb kristālrežģi izjauktu.

Modeļi:
Cietu vielu šķīšana Reitings: 0 Skatījumi: 1475 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3