Cikloalkāni ir cikliskas uzbūves ogļūdeņraži. Cikloalkānu īpašības (izņemot atsevišķus maz molekulārus savienojumus) būtiski neatšķiras no atbilstošo alkānu īpašībām.

Bērni izveido apli un sadodas rokās. Aplis cikliski atkārtojas, katrs bērns sadodas rokās ar 2 citiem bērniem.

Modeļi:
Cikloalkāni Reitings: 0 Skatījumi: 2684 +

Autors: Anonīms Klase: -