Citoloģija ir zinātne par šūnu. Tā pēta šūnas uzbūvi, sastāvu un funkcijas. Pētījumi notiek gan ar vienšūnu organismiem – baktērijām, aļģēm, gan ar augu, dzīvnieku un cilvēku šūnām. Citoloģija nav sena zinātne. Tā izveidojusies pirms aptuveni 100 gadiem. Taču citoloģijas pirmsākumi meklējami jau 1665. gadā, kad Roberts Huks pirmo reizi ieraudzīja šūnas korķa griezumā.

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -