Dabasgāze ir dzīvnieku un augu atliekas, kas auguši un dzīvojuši auglīgos purvos, upju ielejās un deltās pie jūras vai seklos jūras ūdeņos pirms vairākiem miljoniem gadu. Kad šie augi un dzīvnieki nomira, ielejās un deltās applūzdamas, upes tos pārklāja ar smilšu un māla kārtu vai ieskaloja jūrā. Vairāku miljonu gadu laikā augu un dzīvnieku atliekas tika pakāpeniski apglabātas zem biezas smilšu un māla kārtas. Dziļi jūras gruntī un sauszemes slāņos augu un dzīvnieku atliekas pakāpeniski pārvērtās dabasgāzē- fosilajā kurināmajā.

Ievērojama daļa no pasaules iedzīvotājiem lieto gāzveida kurināmo. Mēs arī to lietojam un, sildot tējkannu uz gāzes plīts, gūstam vairākus labumus vienlaicīgi – gan karstu ūdeni tējai, gan novērojam vairākas ķīmisko pārvērtību pazīmes uzreiz: siltuma, gaismas izdalīšanos, gāzveida vielu rašanos, jo zinām, ka rodas ogļskābā gāze un ūdens tvaiks, kas šajā brīdī ir gāzveida agregātstāvoklī, kaut to nevar redzēt, jo šīs vielas ir bezkrāsainas.

Modeļi:
Dabasgāze Reitings: 0 Skatījumi: 2744 +

Autors: Anonīms Klase: -