Darbs termodinamikā

Darbs termodinamikā – darbs, ko pastrādā gāze, izobāriski izplešoties

   
Darbs izobāriskā procesā

 
Darbs izotermiskā procesā

   
Darbs termodinamikā

 

 

Siltumprocesā darbs tiek veikts tad, ja gāze pārvieto kādu ķermeni, piemēram, virzuli dzinēja cilindrā vai gāzes turbīnas rotora lāpstiņu. Šādā gadījumā mainās gāzes tilpums V, bet ķermeņa kustību izraisa gāzes spiediena radītais spēks.

 

Izobāriskā procesā darbu aprēķina:

A = pΔV, kur

A – darbs, p – spiediens, ΔV – tilpuma izmaiņa.

Pieņemts, ka: A < 0, ja darbu veic ārējie spēki, un A > 0, ja gāze pati veic darbu.

 

 

Aitas aplokā izgāž vārtus, ja tās sāk trenkāt suns vai ja pārāk samazina aploku.

Modeļi:
Darbs termodinamikā Reitings: 5 Skatījumi: 2227 +

Autors: Anonīms Klase: -