Destruktori jeb reducenti

Organisko vielu sadalīšana, kuru veic destruktori jeb reducenti (sliekas, mikroorganismi u. c.). Organismus, kuri veic organisko vielu miniralizēšanu sauc par reducentiem jeb destruktoriem.

Destruktori. Tie ir organismi, kuri sadala mirušus organismus (piemēram, sliekas u.c.).

 

Reducenti. Tie ir organismi, kuri noārda vidē esošās organiskās vielas (piemēram, mikroskopiskās sēnes, baktērijas).

Modeļi:
Destruktori un reducenti Reitings: 6 Skatījumi: 3019 +

Autors: Anonīms Klase: -