Tāpat kā skaņas, ūdens u.c. viļņi, arī gaismas viļņi apliecas ap ceļā sastapto šķērsli. Šo parādību sauc par difrakciju. Lai to varētu labi novērot, šķēršļa izmēram D jābūt samērojamam ar viļņa garumu λ . Redzamās gaismas gadījumā šķērslim jābūt ļoti sīkam – mērāmam mikrometros.

Gaismas difrakcija ierobežo acs un optisko instrumentu (teleskopu, mikroskopu) izšķiršanas spēju. Difrakcijas dēļ spīdošs punkts redzams nevis kā punkts, bet kā spožs izplūdis plankums.

Noliekam uz zemes krēslu un tam beram virsū smiltis tik ilgi, kamēr tās sāk birt nost no krēsla. Teorētiski, smiltīm zem paša krēsla nevajadzētu būt, jo smiltis paliek uz tā, bet birstot no krēsla uz zemes, tās tomēr nonāk arī zem krēsla.

 

Modeļi:
Difrakcija Reitings: 0 Skatījumi: 2231 +

Autors: Anonīms Klase: -