Difrakcijas režģis

Par difrakcijas režģi sauc periodisku struktūru, kas sastāv no daudzām šaurām spraugām. Katrā spraugā notiek gaismas difrakcija, un rezultējošā viļņa amplitūda veidojas kā šo daudzo difraģēto viļņu interferences rezultāts.

Mazāko attālumu d starp spraugām sauc par difrakcijas režģa periodu jeb konstanti. Difraģēto viļņu intensitātes maksimumi veidojas vietās, kur izpildās nosacījums

dsinφ = ,

kur d - difrakcijas režģa periods, φ – gaismas nolieces leņķis, m - difrakcijas spektra kārta, λ – viļņa garums. No šīs sakarības redzams, ka difrakcijas leņķis ir atkarīgs no gaismas viļņa garuma. Difrakcijas režģi tāpat kā prizmu arī iespējams izmantot baltas gaismas sadalīšanai spektrā.

 

Kompaktdiskus un DVD diskus var uzskatīt par atstarojošiem difrakcijas režģiem, kuru konstante ir vienāda ar attālumu starp blakus esošajiem celiņiem. Parastajiem diskiem d ≈ 1,6 µm, bet DVD diskiem d ≈ 0,8 µm.

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -