Difūzija ir atšķirīgu vielu daļiņu (atomu vai molekulu) savstarpēja sajaukšanās to siltumkustības un arī citu ārējo apstākļu, piemēram, atšķirīgu koncentrāciju dēļ.

Mums ir kazu bars un aitu bars, kas ganās vienā pļavā. Aitas ieklīst pie kazām un kazas ieklīst pie aitām. Kazu koncentrācija aitu barā (cik kazas uz 10 aitām) un aitu koncentrācija kazu barā no sākuma ir maza, tad ganoties aitas aizvien vairāk sarodas kazu barā un otrādi – koncentrācija tiecas uz izlīdzināšanos. Šādu koncentrācijas izlīdzināšanās procesu sauc par difūziju.

Modeļi:
Difūzija Reitings: 13 Skatījumi: 3504 +

Autors: Anonīms Klase: -