Dikarbonskābes

Dikarbonskābes ir divvērtīgās karbonskābes, kas satur divas karboksilgrupas.

Ja cilvēkam ir dārzs ar vairākām ābelēm, tad ir labi, ja ir divas plecu somas, kur ielasīt ābolus, uz katra pleca pa vienai, vieglāk nest.

Modeļi:
Dikarbonskābes Reitings: 3 Skatījumi: 2948 +

Autors: Anonīms Klase: -