Ja skaņas avots kustas virzienā uz skaņas uztvērēju, tad uztvertās skaņas frekvence palielinās.

Ja skaņas avots kustas virzienā projām no skaņas uztvērēja, tad skaņas frekvence samazinās.

Ja peldi jūrā pretī viļņiem, tad tie pie tevis nonāk ātrāk, bet ja peldi pa viļņiem, tad tie nonāk pie tevis vēlāk. Ar to mainās viļņu frekvence tavā uztverē. Ja kāds objekts attālinās, tad viņa radīto viļņu frekvence samazinās, bet tuvojoties frekvence palielinās. Šis efekts ir nosaukts par Doplera efektu.

Modeļi:
Doplera efekts Reitings: 6 Skatījumi: 2435 +

Autors: Anonīms Klase: -