Dzimumu dimorfisms

Dzimumu dimorfisms - Īpašs polimorfisma gadījums, kad tēviņi un mātītes atšķiras pēc sekundārajām dzimumpazīmēm. Piemēram, dažām sugām tēviņi lielāki par mātītēm, bet lauvu tēviņiem ir krēpes.

Dzimumu dimorfisms- ļoti izteikts pīlēm, jo tēviņi ir ar zaļām galvām, taču mātītēm viss ķermenis ir klāts ar raibām spalvām. Ja varam no paskata atšķirt tēviņu no mātītes, tad sakām, ka viņiem ir dzimumu dimorfisms – uzbūves (krāsa, izmērs, dažādas sekstes un puni) atšķirības.

Modeļi:
Dzimumu dimorfisms Reitings: 4 Skatījumi: 3470 +

Autors: Anonīms Klase: -