Džoula-Lenca likums

Džoula-Lenca likums- Siltuma daudzums(Q), kas izdalās vadītājā ir proporcionāls vadītāja pretestībai(R), strāvas stipruma(I) kvadrātam un plūšanas laikam(t).

 

Formulas: Q = I2Rt

Uzveļot kalnā akmeni, nogurums ir atkarīgs no akmens smaguma, kalna stāvuma un velšanas laika.

 

Šajā gadījumā:

Nogurums- siltuma daudzums(Q), kas izdalās vadītājā;

Akmens smagums- strāvas stipruma (I) kvadrāts;

Kalna stāvums- vadītāja pretestība (R);

Velšanas laiks- strāvas plūšanas laiks.

Modeļi:
Džoula-Lenca likums Reitings: 8 Skatījumi: 3265 +

Autors: Anonīms Klase: -