Ekosistēma ir biosfēras elementārvienība, kurā pastāvīgi notiek enerģijas, vielas un informācijas aprite. Ekosistēmu veido biocenoze (visu dzīvo organismu kopums dotajā ekosistēmā) un biotops (ekosistēmas vide). Biocenozē ietilpst ekosistēmā sastopamie augi, dzīvnieki un mikroorganismi.

Akvārijs ar zivīm un ūdensaugiem arī ir ekosistēma.

Modeļi:
Ekosistēma Reitings: 0 Skatījumi: 2344 +

Autors: Anonīms Klase: -