Elektriskās strāvas darbs

Elektriskās strāvas darbs- ir vienāds ar ķēdē plūstošās strāvas stipruma I, pilnā sprieguma krituma U un strāvas plūšanas laika ∆t reizinājumu.

Ja upi aizdambējam ar zemes kaudzi un pēc kāda laika novērojam izmaiņas, tad aizskalotās zemes daudzums ir atkarīgs no ūdens daudzuma, kas aizplūst vienā laika momentā, ūdens tecēšanas ātruma un laika, pēc kura veicam novērojumu.

 

Šajā gadījumā:

Aizskalotās zemes daudzums- pastrādātais darbs (A)

Ūdens daudzums, kas aizplūst vienā laika momentā- pilnā sprieguma kritums (U)

Ūdens tecēšanas ātrums- ķēdē plūstošās strāvas stipruma (I)

Laiks, pēc kura veikts novērojums-strāvas plūšanas laiks(t).

Modeļi:
Elektriskās strāvas darbs Reitings: 0 Skatījumi: 4162 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2