Vielu elektrovadītspēja

Elektrovadītspēja- Lielums, kas raksturo vielas spēju vadīt elektrisko strāvu. Elektrovadītspēja ir elektriskajai pretestībai apgriezts lielums. Liela īpatnējā elektrovadītspēja nozīmē mazu īpatnējo elektrisko pretestību. Metāliem piemīt elektronu vadītspēja, bet šķidrumiem piemīt jonu vadītspēja. Gāzēm piemīt elektronu un jonu vadītspēja. Pusvadītājiem piemīt divas vadītspējas- elektronu un caurumu vadītspēja.

Annai un Pēterim ir jāpalīdz vecmāmiņai pārnest kastes. Anna vienā piegājienā var aiznest vienu kasti, bet Pēteris – trīs. Pēteris var panest vairāk, tātad viņa ‘’elektrovadītspēja’’ ir lielāka. Pēteris ir lielāks un spēcīgāks nekā Anna, tāpēc kastes viņam neliekas tik smagas (jo lielāks spēks – elektrovadītspēja, jo vieglākas liekas kastes (mazāka pretestība)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeļi:
Elektrovadītspēja. Reitings: 0 Skatījumi: 1126 +

Autors: (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 11
1 2