Elementārdaļiņas

Daļiņu fizikā elementārdaļiņas ir tās daļiņas, no kurām veidota matērija un enerģija un kuras nav sadalāmas sīkāk. Piemēram, atomi ir veidoti no daļiņām elektroniem, protoniem un neitroniem. Protoni un neitroni savukārt ir veidoti no vēl sīkākām daļiņām, ko dēvē par kvarkiem. Nav novērots, ka kvarkus varētu sadalīt sīkāk.

Elementārdaļiņas ir pašas sīkākās daļiņas, no kurām sastāv matērija. Tas ir kas tāds, ko nevar sadalīt sīkāk. Piemēram, pilsētā ir daudz mājas, katra māja būvēta no daudziem ķieģeļiem, katrs ķieģelis sastāv no daudziem smilšu graudiņiem. Ja pieņemtu, ka smilšu graudiņus nevar sīkāk sadalīt, tad smilšu graudiņš būtu pati sīkākā vienība - elementārdaļiņa.

Modeļi:
Elementārdaļiņas Reitings: 0 Skatījumi: 2725 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2