Elementārdaļiņas

Daļiņu fizikā elementārdaļiņas ir tās daļiņas, no kurām veidota matērija un enerģija un kuras nav sadalāmas sīkāk. Piemēram, atomi ir veidoti no daļiņām elektroniem, protoniem un neitroniem. Protoni un neitroni savukārt ir veidoti no vēl sīkākām daļiņām, ko dēvē par kvarkiem. Nav novērots, ka kvarkus varētu sadalīt sīkāk.

Matēriju varētu pielīdzināt informācijas kopumam. Informācijas kopums tiek veidots no terabaitiem, gigabaitiem, megabaitiem, kilobaitiem un baitiem, kas ir vismazākā informācijas mērvienība, kuru nav iespējams sadalīt vēl sīkāk, līdzīgi kā elementārdaļiņas.

 

Modeļi:
Elementārdaļiņas Reitings: 0 Skatījumi: 693 +

Autors: Evija Dolgovska (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12
1 2