Izņemšana ārpus iekavām un ienešana iekavās.

 

Iedomāsimies rindu ar cilvēkiem un katram ir viens ābols. Ieviešam darbības zīmi dot. (iekavas).

Ievedam cilvēkus telpā, tās būs iekavas, un paņemam no katra ābolu, bet noliekam zīmi dot. Tad izejot no telpas, mēs katram iedodam ābolu. To nosaka zīme dot. (iekavas)

 

 

Ieliekam iekavas dot un paņemam no katra pa ābolam a.

 

 abas izteiksmes ir ekvivalentas.

 

Siltuma bilance

 

 

Šinī gadījumā ābols būs m.

 

 

 

Modeļi:
Reitings:  Skatījumi: +

Autors: Anonīms Klase: -