Fotoelementa uzbūve, lietošana

Fotoelements - elektroierīce, kas ar fotoefekta palīdzību gaismas enerģiju pārvērš elektriskajā. Apgaismojot fotoelementu, tajā rodas elektriskā strāva, kuras stiprums ir proporcionāls gaismas plūsmai. Izšķir vakuuma fotoelementus, kam vajadzīgs ārējs sprieguma avots, un sprostslāņa fotoelementus, kuros gaismas iedarbībā rodas elektrodzinējspēks un kuri tādējādi fotostrāvu spēj dot bez ārējā sprieguma avota. Fotoelementus izmanto zinātnē un tehnikā (televīzijā, kino, fotometrijā, automātikā).

Ja mēs guļam un naktī kāds ienāk istabā un ieslēdz gaismu, mēs pamostamies. Acis ir kā organisma fotoelements. Tās pārvērš gaismu enerģijā, kas nosūtīja pa nerviem informāciju, ka ir jāmostas.

Fotoelements ir arī zaļo augu lapas.

Modeļi:
Fotoelementa uzbūve, lietošana Reitings: 5 Skatījumi: 3151 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2