Fotoelementa uzbūve, lietošana

Fotoelements - elektroierīce, kas ar fotoefekta palīdzību gaismas enerģiju pārvērš elektriskajā. Apgaismojot fotoelementu, tajā rodas elektriskā strāva, kuras stiprums ir proporcionāls gaismas plūsmai. Izšķir vakuuma fotoelementus, kam vajadzīgs ārējs sprieguma avots, un sprostslāņa fotoelementus, kuros gaismas iedarbībā rodas elektrodzinējspēks un kuri tādējādi fotostrāvu spēj dot bez ārējā sprieguma avota. Fotoelementus izmanto zinātnē un tehnikā (televīzijā, kino, fotometrijā, automātikā).

Kā zināms sporta zālēs grīdas ir pārklātas ar speciālu krāsu vai laku, kas ir ļoti izturīga pret slodzi. Lietojot atbilstošus apavus, to zoles praktiski neslīd (liela pretestība) uz zāles virsmas. Taču, ja uz grīdas uzpilējis ūdens piliens (fotons), grīda kļūs ļoti slidena (maza pretestība). Tieši tāpat ir ar fotorezistoriem – kamēr fotorezistors netiek apstarots ar fotoniem, tā pretestība ir liela un strāva caur to neplūst, bet tiklīdz fotoelementu bombardē ar fotoniem tā pretestība samazinās un lādiņi var izslīdēt cauri fotoresiztoram.

 

Modeļi:
Fotoelements Reitings: 0 Skatījumi: 1042 +

Autors: Simona Ruštane (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12
1 2