Funkcijas skaidrojums. Ja katram kopas X elementam x pēc noteikta likuma piekārtots (piesaistīts) ne vairāk kā viens kopas Y elements, tad šo atbilstību starp kopām sauc par funkciju.


Apvērstā (inversā) funkcija


Inversās funkcijas skaidrojums. Ja katram skaitlim y0 no funkcijas f vērtību apgabala pēc noteikta piekārtojuma likuma

f –1 atbilst tikai viens skaitlis x0 no funkcijas f definīcijas apgabala, kas ir tieši tā x vērtība, ar kuru f(x0)=y0, tad funkciju y=f(x) sauc par apvēršamu funkciju un x=f –1(y) sauc par funkcijas y= f(x) apvērsto jeb inverso funkciju.

Lai izteiktu funkciju, izvēlamies 2 kopas – vīriešu kopu un sieviešu kopu. Katram vīrietim nepieciešama viena sieva, tāpēc izveidosies funkcija. Vīrieši veido argumentu. Kopa izveidosies, ja vienam vīrietim (argumenta vērtībai) piekārtos tikai vienu sievieti. Par funkcijas definīcijas apgabalu mēs šajā gadījumā varam uzskatīt tos vīriešus, kuriem ir jāpiemeklē sievas. Sievietes ir funkciju vērtību apgabals, bet kāda konkrēta sieviete, kura kļūst par līgavu vīrietim ir funkcijas vērtība. Saistību starp vīriešiem un sievietēm varam saukt par funkciju, jo katram vīriešu kopas pārstāvim tiek piesaistītas ne vairāk kā viena sieviešu kopas pārstāve. Kamēr būs neprecētie vīrieši, kuri veidos kopu, tikmēr pastāvēs funkcija, jo būs jāmeklē vīriešiem sievas.

Modeļi:
Funkcija Reitings: 0 Skatījumi: 1501 +

Autors: Baiba Ķūrēna (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase:
1 2 3