Funkcijas skaidrojums. Ja katram kopas X elementam x pēc noteikta likuma piekārtots (piesaistīts) ne vairāk kā viens kopas Y elements, tad šo atbilstību starp kopām sauc par funkciju.


Apvērstā (inversā) funkcija


Inversās funkcijas skaidrojums. Ja katram skaitlim y0 no funkcijas f vērtību apgabala pēc noteikta piekārtojuma likuma

f –1 atbilst tikai viens skaitlis x0 no funkcijas f definīcijas apgabala, kas ir tieši tā x vērtība, ar kuru f(x0)=y0, tad funkciju y=f(x) sauc par apvēršamu funkciju un x=f –1(y) sauc par funkcijas y= f(x) apvērsto jeb inverso funkciju.

Princis meklē Pelnrušķīti ar kurpīti, kuru piemēra visām meitenēm, tā būs inversā funkcija kurpju pirkšanai veikalā.

Modeļi:
Funkcija Reitings: 0 Skatījumi: 1439 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3