Funkciju pētīšana

Līdzās formulām vēl tiek pētītas funkciju īpašības, kur populārākās ir šādas:

argumenta vērtības, pie kurām eksistē funkcijas vērtība jeb definīcijas apgabals;

visas iespējamās funkcijas vērtības jeb funkcijas vērtību apgabals;

tās argumenta vērtības, pie kurām funkcijas vērtība ir nulle un ‘‘bezgalība”;

tās funkcijas vērtības, kuras ir pie argumenta vērtības nulle;

pie kurām argumenta vērtībām funkcijas vērtības ir pozitīvas un pie kādām vērtībām negatīvas;

pie kādām argumenta vērtībām funkcijas vērtības aug un dilst;

pie kādām argumenta vērtībām atkārtojas funkcijas vērtības jeb ir novērojams periodiskums;

vai ir argumenta vērtības, pie kurām funkcijas vērtība ir vislielākā – maksimums vai mazākā – minimums.

Šāda pētīšana dod iespēju daudzos gadījumos “uz aci” novērtēt, kas tur īsti sanāk un vai vispār ir vērts kaut ko tālāk darīt.

Ņemsim kā piemēru kādu kolēģi un mēģināsim noteikt, pie kādas barības viņš zaudē svaru un pie kādas uzbarojas. Vēl mūs interesēs, cik ātri viņš to dara. Ja barosim ar austerēm (kaloriju daudzums tajās ir ļoti mazs), tad, attiecīgi bieži sverot, noskaidrosim, kā viņš izkritīsies, bet, barojot ar saldu krējumu un cūkas speķi, varēsim redzēt, kā viņš pieņemsies svarā. Piekārtojuma likums šeit ir vienkāršs – barībai tiek piekārtots svara pieaugums vai samazinājums. Uzbarošanās vai izkrišanās ātruma un barības, kuru ēdot notiek šādas izmaiņas, pētīšanu varam uzskatīt par pietiekami labu ilustrāciju funkciju pētīšanai.

Modeļi:
Funkciju pētīšana Reitings: 28 Skatījumi: 2513 +

Autors: Anonīms Klase: -